Invigning av Hällefors biblioteks nya lokaler

I lördags invigdes Hällefors biblioteks nya lokaler på Sikforsvägen 15. Det var bland annat invigningstal av kommunfullmäktiges ordförande Susanne Grundstöm, musik av Stråkdraget från Kulturskolan och sång av Hällefors-Hjulsjö kyrkokör, författaren Gunilla Käller berättade om sitt författarskap och dagen avslutades med eldshow av gruppen Aurora!

Kommunfullmäktiges ordförande Susanne Grundstöm klipper bandet tillsammans med kultur- och fritidschefen Kicki Johansson och Stråkdraget från Kulturskolan

Kommunfullmäktiges ordförande Susanne Grundstöm klipper bandet tillsammans med kultur- och fritidschefen Kicki Johansson och Stråkdraget från Kulturskolan

Under dagen presenterades namnet på den nya utställningshallen. Terassen är det vinnande bidraget.

Välkommen att besöka och låna böcker! För öppettider och information se: www.hellefors.se/bibliotek

Du som inte var med på invigningen, kan läsa Susanne Grundstöms invigningstal nedan:

” Välkomna till invigningen av bibliotekets nya lokaler i Hällefors. När jag flyttade till kommunen på 70-talet låg biblioteket i Godtemplargården, sen blev det flytt till det nybyggda Folkets hus. När kulturskolan växte till sig och behövde mer plats fick biblioteket flytta på sig igen, då till Centrumhuset. Nu 2021 flyttas det igen till vårt vackra, före detta kommunhus. Det är särskilt trevligt att den här flytten sammanfaller med det år då vi firar demokratin, 100 år i vårt land.

Sen den 1 januari 2014, finns en bibliotekslag som sätter ramarna för verksamheten vid landets offentligt finansierade bibliotek, Folkbiblioteken. De ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. De ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

I lagen står också att folkbiblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Våra bibliotek är en viktig del av vår samlade folkbildning. I min gärning som politiker och tidigare anställd på ABF har Bengt Göransson varit en stor inspiratör för mig. Han var en stor folkbildare som alltid stod upp för sina bildningsideal. Han har bland annat sagt att: ”Åsikter finns inte de bildas”.

Att bilda sig en åsikt kräver tid, eftertanke och reflektion, här på biblioteket finns rum för det.

I vår tid när både yttrandefriheten och demokratin är hotad i stora delar av världen tror jag att det är särskilt viktigt. Vi får inte ta demokratin för självklar, den måste ständigt erövras.

Så låt mig nu förklara Hällefors kommuns centrum för demokrati och yttrandefrihet, kunskap och fri åsiktsbildning för invigd.”

Uppdaterad