Vattenavstängning på grund av läcka i Bredsjö

På grund av en vattenläcka har vi stängt leveransen av dricksvatten till Bredsjö 29,31,33,35 och 40, Erikslundsvägen 3 och 5, Parkvägen 1 och 2, Ringvägen 8,11,12,14,16,18,20,21 A-D,24 och 25, Röjslavägen 1,2,3,5 samt Sjövägen 2,3,4,5,6 och 7

Samhällsbyggnad Bergslagen

Arbetet med att laga läckan har påbörjats. Använd inte disk- eller tvättmaskin under avstängningen då de kan skadas.
Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå på grund av detta avbrott.
Har du inte kommunalt VA kan du bortse från denna information.

Uppdaterad