Allemansrätt vid odlad mark och hagar

Allemansrätten välkomnar alla ut i naturen, så länge vi inte stör eller förstör.

Det här är bra att tänka på om du rör dig vid mark som är odlad eller vid hagar:

  • Gå inte på åkrar med växande gröda
  • Plocka inte gröda som växer
  • Kom ihåg att alltid stänga grinden till beteshagar om du passerar
  • Låt kossor och får vara i fred och stör inte tamboskap.
  • Skräpa inte ner, ta med ditt skräp till närmaste papperskorg eller ta med det hem.
  • Elda helst på iordninggjorda eldplatser och kolla upp om det är eldningsförbud.

Naturvårdsverkets information om allemansrätt vid odlad mark och hagar

Sidan är uppdaterad