Allemansrätten kring hemfridszon

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Allemansrätten gäller inte inom hemfridszonen, området närmast ett bostads- eller fritidshus där de boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörda.

Text till filmen

Det är härligt att vistas ute! Men tänk på att ta hänsyn till hemfridszonen.

Det finns inga generella mått för hur stor hemfridszonen är.

Tänk på att inte hålla till för nära hus där någon bor.

Mer stök – längre avstånd!

Naturvårdsvekets information om allemansrätten kring hemfridszon

Sidan är uppdaterad