Allemansrätten och eldning

Har du tänkt elda på utflykten? Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp eld i naturen. Kolla upp eventuella eldningsförbud innan du tänder brasan.

Speciellt under sommaren kan det råda eldningsförbud. Du hittar information om detta hos länsstyrelsen eller lokala räddningstjänsten. Även SMHI varnar när det är större risk för brand.

lansstyrelsen.se/orebro

Text i film

Våren och sommaren inspirerar till utflykter, utehäng och picknickar.
Tänk på att eldning utomhus kommer med ett ansvar och vissa risker.
Kolla upp eventuella eldningsförbud innan du tänder brasan.
Ta del av Naturvårdsverkets råd för ett säker eldande och en lyckad utflykt!

Att tänka på om det är tillåtet att elda

  • Bästa stället att elda är på redan iordninggjorda eldplatser.
  • Elda bara på platser där elden inte kan sprida sig eller skada växter, djur eller mark, till exempel på grus eller sandmark.
  • Elda inte på mossa, torvmark, jordig skogsmark eller klippor.
  • Använd bara egen ved eller löst liggande pinnar och kottar.
  • Ha alltid vatten nära till hands.
  • Ta med engångsgrillen och skräpet hem.

Sidan är uppdaterad