Invånares synpunkter om framtida Hällefors centrum visas i utställning

Fram till den 30 augusti 2022 visas en utställning med resultatet av medborgarenkäten och resultatet av skolungdomarnas synpunkter samt övrigt material på Hällefors bibliotek.

Utställning som visar sammanställning av synpunkter i framtagning av ny detaljplan för Hällefors centrum

Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.

Läs om arbetet med att ta fram en ny detaljplan över Hällefors centrum

Sidan är uppdaterad