Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Från den 1 augusti 2022 kommer en ny lag om tobaksfria nikotin­produkter, så kallat vitt snus eller nikotinpåsar. Det innebär att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter först måste anmäla det till Samhällsbyggnad Bergslagen. Du som redan säljer tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla försäljningen senast den 1 augusti.