Bergslagens historiedagar

I slutet av september lyfts Bergslagens spännande förflutna fram av Örebro Löns Museum tillsammans med aktörer i Hällefors kommun och runt om i Bergslagen.

Programmet är under utformning, det kan komma att innehålla till exempel öppet hus på hembygdsgårar, guidningar, barnaktiviteter, föreläsningar kopplat till järnets tid, bergsmännen, hyttbyggarna eller annat som hör bergslagens förflutna till.

Tid: Torsdag 21 september till söndag 24 september
Arrangör: Örebro Läns Museum
Mer info: Örebro Läns Museum

Sidan är uppdaterad