Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk


Störningar i vattenförsörjningen i Hällefors

På grund av arbete på ledningsnätet kommer vattentrycket att bli sämre på Ramströmsvägen, Saxhyttevägen, Heikevägen och Knuthöjden den 24 november. Arbetet beräknas att pågå mellan 07:00 - 16:00.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Använd inte disk- eller tvättmaskin under avstängningen då de kan skadas. Efter avstängning kan missfärgning av vattnet att förekomma. Spola då tills vattnet är klart. Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå på grund av detta.

Sidan är uppdaterad