Välkommen till informationsmöte om hur vattenkraft påverkar Hällefors vattendrag

Hällefors kommun informerar om ett arbete som pågår med att se hur vattenkraft påverkar avrinningsområden.

Plats: Folkets Hus i Hällefors
Tid: torsdag den 1 december kl. 18.00

Alla länder i EU arbetar med en gemensam vattenpolitik. Syftet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. I Hällefors har man identifierat att man ska titta på vattenkraftens påverkan. Projektledaren Elaine Viklund informerar om arbetet och svarar på frågor under kvällen. Du är välkommen att skicka frågor i förväg till Elaine Viklund

Mer information:
Elaine Viklund
Samordnare för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
E-post: gvvf@karlskoga.se