Postkodstiftelsen efterlyser projektansökningar från föreningar

Postkodstiftelsens efterlyser projektansökningar från föreningar som bidrar till gemenskap, välbefinnande och hälsa.

Vem kan söka bidraget Grannskapsinitiativet och vad gäller?


Syfte:
Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.

Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.

Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.

Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.

Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, idrottsaktiviteter, kultur och forum för samtal.

Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2 - 6 veckor.

Läs mer och ansök här: postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/


Grannskapsinitiativet