Nominera kandidater till Hällefors kommuns kultur- ledar- och idrottsstipendium 2023

Nominera kandidater till årets kultur- ledar- och idrottsstipendium senast den 26 februari.

Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse person och/eller förening till kultur, ledar- och idrottsstipendium. Skicka in förslag på personer eller föreningar du vill nominera. Stipendierna är på vardera 5 000 kr och delas ut under våren vid något lämpligt arrangemang. För samtliga stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att föreningen är verksam i kommunen.

Idrottsstipendium
Stipendiet ska uppmuntra individ eller förening som gjort en bra idrottsprestation eller som gjort någon annan betydelsefull insats för idrotten i Hällefors kommun. Egenskaper så som god förebild och god kamrat, ska även väga tungt.

Kulturstipendium
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ eller förening för goda insatser inom något eller några av kulturens olika områden eller som gjort någon annan betydelsefull insats för kulturen i Hällefors kommun.

Ledarstipendium
Stipendiet är avsett för att uppmuntraideella ledare som engagerat sig för ungdomars förenings- och fritidsaktiviteter eller som gjort någon annan betydelsefull ledargärning i Hällefors kommun.

Senast den 26 februari behöver vi din nominering.

Nominiera och läs mer: hellefors.se/stipendier