Invigning i Björskogsnäs

Fredagen den 12 maj är du välkommen på invigning i Björskognäs. Vi inviger informationsskyltar som berättar om naturen, kulturen och fågellivet vid Björskogsnäs och Skräddartorp. Skyltarna togs fram i ett projekt som avslutades i höstas.

Invigningen börjar kl. 14 på parkeringen i Björskogsnäs med invigningstal och efterföljande promenad till Nymansgården. Väl framme bjuds det på fika och dagen avslutas med guidning av representanter från länsstyrelsen, Grythyttans Hembygdsförening och Hällefors ornitologiska förening.

Varmt välkommen att vara med på invigningen!

Informationen togs fram i ett LONA-projekt
Skyltarna togs fram i ett projekt finansierat av länsstyrelsens ”Lokala naturvårdssatsningen LONA”. Informationsinnehållet togs fram i samarbete med länsstyrelsen, Grythyttans Hembygdsförening och Hällefors ornitologiska förening. Temat på skyltarna är: ”Sjön, fåglarna och kalkberget, Bland lövträd och fåglar, Skogsfinnarnas mark, Kulturlandskapet Björskogsnäs, Nymansgården på ”näset och Skräddartorp”.