jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk


Dagvattenutredning i Hällefors

Viktig information till fastighetsägare i Hällefors

Vecka 22 och framåt kommer Tekniska förvaltningen påbörja en utredning av VA-ledningsnätet i delar av Hällefors.
I utredningen kommer vi att kontrollera hur fastighetens takvatten och annan ev. upptagning av dagvatten är kopplat mot det kommunala ledningsnätet.
Vi behöver inte tillträde in i fastigheterna utan allt arbete kommer att ske på utsidan av huset.

De berörda fastigheterna är:

  • Gyltbovägen 3-6, 8-12, 14, 15, 15A, 16-22, 24, 26
  • Rydellvägen 11
  • Trinnervägen 6, 6 A-C, 7
  • Bjässevägen 21, 23, 25, 27
  • Hagvägen 1, 3B, 4, 5A-5B, 6, 7, 8, 8A, 9, 11-13, 14 A-B, 15, 16 A-B, 17-19, 19A
  • Kronhagsvägen 15, 15A
  • Parkvägen 3-8, 10, 11
  • Trillkottvägen 1, 3, 4

Sidan är uppdaterad