Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Eldningsförbudet hävs

De senaste dagarnas regn och svalare väder har minskat risken för bränder i skog och mark i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att från och med tisdag 4 juli klockan 8.00 häva eldningsförbudet i länets samtliga kommuner.

De senaste dagarnas regn och svalare väder har minskat risken för bränder i skog och mark i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att från och med tisdag 4 juli klockan 08.00 häva eldningsförbudet i länets samtliga kommuner.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något händer. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer på lansstyrelsen.se/orebro