SCB:s medborgarundersökning

Under hösten pågår SCB:s medborgarundersökning där svaren analyseras för att se vad Hällefors invånare tycker är viktigt och hur verksamheterna kan bli bättre. Därför är det viktigt att du som blivit utvald att delta svarar på enkäten.

Slumpmässigt utvalda invånare kommer under september och oktober få ett brev från SCB med önskan om att delta i SCB:s årliga medborgarundersökning och besvara en enkät.

Mäter hur du som invånare upplever kommunen

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Ditt svar är viktigt!

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men ju fler som svarar desto bättre underlag får kommunens politiker och tjänstemän. Enkätsvaren analyseras nämligen för att se vad Hällefors invånare tycker är viktigt och hur verksamheterna kan bli bättre.

Enkät på olika språk

Den som är med i undersökningen kan svara på en utskickade pappersenkät eller webbenkät. Pappersenkäten finns översatt till arabiska och webbenkäten finns översatt till engelska.

Insamlingsperiod

Årets insamlingsperiod pågår för pappersenkäten till den 3 november och för webbenkäten till den 7 november. Resultatet presenteras i december.

Information på finska

För mer information:
Mathias Brandt
0591-64125
mathias.brandt@hellefors.se