Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hur kan vi hjälpas åt att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande?

Du som är med i en förening bjuds in till en dialogträff för att prata om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Är du aktiv i någon förening? Välkommen till en dialogträff för att prata om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att de äldre ska få ett hälsosamt åldrande. Anmäl dig nedan senast 6 november.

Tid: 8 november kl. 16.00-20.00
Plats: Terrassen Hällefors Bibliotek

I Hällefors kommun behöver vi nå god och jämlik hälsa och ett socialt hållbart samhälle. Arbetet behöver ske på olika sätt och behöver inkludera flera delar av samhället för att vi ska nå framgång.

Texten: fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet

Fyra hörnpelare för hälsosamt åldrande, tredje åldern

Bakgrund
En grupp från kommunen och regionen har fått i uppdrag att mötas kring de utmaningar man ser i samhället med inriktning "Äldre – att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande med fokus på att främja och bevara hälsa för att möjliggöra välbefinnande i äldre ålder."

Den regionala, kommunala och civila sektorn är betydelsefull uppdraget. Särskilt viktigt är att vi tar vara på initiativ från civilsamhället. För att detta ska bli framgångsrikt är det viktigt att ansvaret delas mellan oss olika aktörer, ingen kan ensam ha ansvaret.

Välkommen!

Siv Gunnarsson, Hällefors kommun
0591-64270
siv.gunnarsson@hellefors.se

Ulrika Olsson, Hällefors vårdcentral
0591-68521
ulrika.olsson2@regionorebrolan.se