Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anslaget publicerades: 2024-02-09
Anslaget tas ner: 2024-03-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Hällefors