Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler invigda

Förra veckan inviges Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma lokaler i Lindesberg.

Förra veckan inviges Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma lokaler Prästgatan 6 i Lindesberg. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens:

  • vatten och avlopp
  • avfall och återvinning
  • gata
  • plan
  • byggprojekt och geodata
  • miljö
  • bygg och trafik

På bilden syns tre glada herrar som höll i invigningen. Förvaltningschef Ola Vestin hälsade alla välkomna tillsammans med Tommy Lönnström, ordförande för den tekniska nämnden och Göran Gustafsson, ordförande för bygg- och miljönämnden.

Läs mer om Samhällsbyggnadsförvaltningen