Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Informationsmöte med RF-SISU

I veckan höll representanter från RF-SISU Örebro ett informationsmöte i Hällefors för att presentera hur de kan stödja idrottsföreningar. Många närvarade och mötet blev en plattform för givande diskussioner.

RF-SISU Örebro län är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Örebro län. I vecka besökte de Hällefors för att möta representanter från kommunens föreningsliv. Mötet lockade deltagare från både föreningslivet och politiken.

Kvällens agenda inleddes med en presentation från RF-SISU, där de informerade om det stöd de kan erbjuda idrotten genom bidrag, utbildningar och utvecklingsprojekt för ledare, styrelser och övrig föreningsverksamhet. Efter presentationen delades deltagarna upp i mindre grupper för så kallade rundabordssamtal. Under dessa samtal kunde deltagarna utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar och identifiera framtidsbehov. Mötet avslutades med en frågestund där deltagarna hade möjlighet att ställa frågor till både kommunens representanter och RF-SISU.

Om du inte hade möjlighet att närvara vid mötet men är intresserad av hur RF-SISU kan stödja din förening, uppmanas du att kontakta RF-SISU direkt eller besöka deras webbplats för mer information: www.rfsisu.se/distrikt/orebro-lan

Personer från RF-SISU pratar inför folk som sitter och lyssnar