Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Tid och plats: 2024-05-07 klockan 09.45 vid DelMat för
företagsbesök. Återsamling klockan 13.00 i Kommunkontoret Pyramiden.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.30.