Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anslaget publicerades: 2024-05-31
Anslaget tas ner: 2024-06-22
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lindesberg