Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anslaget publicerades: 2024-06-05
Anslaget tas ner: 2024-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Hällefors