Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anslaget publicerades: 2024-05-31
Anslaget tas ner: 2024-06-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Hällefors