Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anslaget publicerades: 2024-06-10
Anslaget tas ner: 2024-07-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Hällefors