Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avverkning vid Hurtigtorpet

Denna veckan börjar avverkning av döda granar vid Hurtigtorpet.

Sveaskog har fått i uppdrag av Hällefors kommun att hugga ner torrgranar vid Hurtigtorpet. Avverkningen börjar denna veckan, vecka 25, och gäller granar som finns i anslutning till spår och discogolfbanan. Torrgranarna har dött på grund av angrepp av granbarkborren. Vi har beslutat att avverka de flesta av träden då de annars utgör en fara för både människor och elledningar. En del av de döda träden kommer att lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Hurtigtorpet är en del av Hökhöjdens naturreservat och det finns en skötselplan för naturreservatet. Samråd har skett med Länsstyrelsen inför åtgärderna som skall göras.

Håll avstånd till skogsmaskinerna

Om du ska besöka området, tänk på att hålla ett säkerhetsavstånd till skogsmaskinerna på 90 meter.

Området som ska avverkas

Områden som är markerat med rött på bilden nedan har stora mängder med torrgranar som kommer avverkas. Områden som är markerat med blått kommer gallras, glesas ut.

För mer information

Om du har några frågor så gör det bra att kontakta:
Ulf Skog, Hällefors kommun, tel: 0591-64108
Hillevi Eriksson , Sveaskog, tel: 073-554 26 14

kartbild över området vid Hurtigtorpet