Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hällefors Finska förening

Kultur

Föreningslokal: Sikforsvägen 16, Hällefors
Telefon: 0591-125 25, 070-313 41 25
E-post:  hfssuomi@gmail.com
Webbplats: www.helleforsfinskaforening.se
Ordförande: Juhani Siimes

Kontakt

Namn: Eila Siimes
Adress: Sikforsvägen 16, 712 34 Hällefors
Telefon: 076-050 09 17
E-post: eisi198@gmail.com

Uppdaterat: