Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hällefors Ornitologiska förening

Natur

Adress: Råvedsvägen 8, 712 32 HÄLLEFORS
Telefon: 0591-138 92, 070-626 55 08
E-post: nils.hultman@hotmail.com
Webbplats: www.halleforsornitologiskaforening.se 
Ordförande: Aulis Syväjärvi

Kontakt

Namn: Nils Hultman
Telefon: 0591-138 92, 070-626 55 08
E-post: nils.hultman@hotmail.com

Uppdaterat: