Förskolan Lärkan 3 invigd

Idag invigdes den nya förskolan Lärkan 3 formellt av kommun­styrelsens ordförande Annalena Järnberg, förskolebarn och rektorn Helen Hansson. Elever från Kulturskolan var med och bjöd på musik.

Lärkan 3 är en förskola med 5 avdelningar som öppnade vid höstterminens start och har ett eget tillagningskök som förser förskolorna i centrala Hällefors med mat.

Helen Hansson förskolechefen
Elever på Kulturskolan spelar musik

Uppdaterad