Information till de översvämnings­drabbade fastighets­ägarna i Grythyttan

På grund av de kraftiga skyfall som drabbade Grythyttan under sommaren så har Hällefors kommun som huvudman för VA (vatten och avlopp) ålagt Samhällsbyggnads­förbundet Bergslagen att utreda VA-nätet upp- och nedströms de fastigheter som har blivit översvämmade. Den främsta orsaken till utrednings­uppdraget är givetvis att se om det finns åtgärder som på något sätt kan vidtas för att förebygga att liknande situationer kan komma att uppstå i framtiden men också för att ha ett färdigt underlag i de fall frågor om ekonomisk ersättning uppkommer.

Vatten på väg och oranga stövlar i vattnet

Utredningen består av följande steg

  • Genomgång av det kommunala VA-nätet för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.
  • Genomgång av det privata VA-nätet för att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.
  • Inmätning av källargolvshöjder samt höjder på VA-nätet.
  • Beräkningar av flödeskapacitet på kommunala VA-nätet, utförs av extern konsult.

Utredning enligt ovanstående steg är ett omfattande arbete och beräknas vara klar till sommaren. Vi återkommer till er och delger er underlaget så snart det är klart.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kontaktar dig

Arbetet har nu pågått några veckor och för att få en så heltäckande utredning som möjligt så behöver vi er hjälp att kartlägga händelseförloppet då er fastighet översvämmades. Personal från VA-avdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer därför att kontakta er inom 4 veckor. Passa gärna på att ställa frågor om den pågående utredningen när ni blir kontaktade!

Vänligen observera att frågor gällande eventuell ekonomisk ersättning inte kan besvaras innan ovanstående utredning är klar. Gällande lagstiftning är LAG (2006:412), lagen om allmänna vattentjänster.

Kontakt personal på VA-avdelningen

Om du har frågor eller om du är drabbad men inte anmält det än kontakta Servicecenter på Samhällsbyggnad Bergslagen på 0587-55 00 40 alternativt forbund@sbbergslagen.se.

Samhällsbyggnad Bergslagen
Hällefors kommuns logotyp

Uppdaterad