Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Plusresultat för Hällefors kommun 2021

Förra året blev resultatet för Hällefors kommun 29,7 miljoner kronor i överskott. Största anledningen är att kommunen har fått mer skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat.

Nyligen blev årsredovisningen för 2021 klar och resultat visar 16,7 miljoner kronor bättre än budget. Största anledningen till överskott är att kommunen har fått 12,1 miljoner kronor mer i skatter och generella statsbidrag än budgeterat samt att finansnettot blev 3,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det som också påverkar resultatet är att kommunen har kontroll på kommunens pensionsåtaganden. Alla finansiella målsättningar för år 2021 har uppfyllts. Kommunens soliditet, betalningsberedskap på lång sikt, har fortsatt att förbättrats och uppgår till 13,5 procent.

Investeringar 2021
Under året har kommunen gjort investeringar för 111,1 miljoner kronor. De största investeringarna är:

  • Nybyggnation av förskolan Lärkan 3.
  • Ombyggnation av gamla kommunhuset.
  • Upprustning av Kronhagsskolans idrottshall.
  • Bygget av en simhall har påbörjats.
  • Bygget av det nya äldreboendet vid Gilllershöjden har påbörjats.

Utskick till alla hushåll
En sammanfattning av årsredovisningen kommer att skickas ut till alla hushåll i kommunen innan sommaren.

Läs mer om kommunens ekonomi: hellefors.se/ekonomi.se

För mer information:
Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
E-post: jessica.jansson@hellefors.se