Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ändrad användning av byggnad

Du kan behöva bygglov om du ska ändra användningen av en byggnad. Ett exempel på ändrat användningssätt är att ändra en bostad till ett kontor.

Att använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål kräver alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

Förändringen måste vara just väsentlig till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Om förändringen inte väsentligt förändrar byggnadens användning behöver du inte ansöka om bygglov. Då kan det i vissa fall räcka med att göra en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Vad är attefallsåtgärder?

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov är exempelvis de här:

  • Du gör om en del av bostaden till kontor för den som bor i bostaden.
  • Du gör om ett kök till ett duschrum.
  • Du gör om sommarstugan till helårsbostad.
  • Du gör om en butikslokal till en frisersalong.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställa karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta . Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan.

Byggherre och kontrollansvarig

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

All övrig ändring utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

14 980 kr

All övrig ändring med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

18 190 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

24 470 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad