Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anhörigstöd vid sjukdom, funktionsnedsättning och missbruk

Hällefors kommun erbjuder stöd och avlastning till anhöriga som stödjer eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk. Med närstående menar vi en person i familjen, som till exempel en partner, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en nära vän eller en granne.

Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstödet syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som är anhörig.

Har du behov av stöd kan vi erbjuda:

  • Enskilda samtal med en anhörigstödjare. Vi har tystnadsplikt.
  • Anhörigträffar – Träffa andra anhöriga i liknande situation.
  • Information och råd.
  • Avlösning i hemmet om du behöver egen fri tid, vilken är en biståndsbedömd insats som du söker via biståndshandläggare.

Relaterade länkar

Kontakt

Lola Olsson, enhetschef HSL
Telefon: 0591-642 70
lola.olsson@hellefors.se 

Anhörigstödjare dagomsorg Linden

Telefon: 0591-642 85

Senast uppdaterad