Anmäla flytt som student

Om du flyttar till en annan ort för att studera på universitet eller högskola ska du vara folkbokförd på den orten. Det är till exempel viktigt för din rätt till olika bidrag och förmåner samt för vilken skatt du ska betala.

470 px bred bild

Flyttanmälan gör du på Skatteverkets webbplats. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter, företag, kommuner och landsting.

Du kan behöva meddela din nya adress till privatpersoner, föreningar och organisationer du är medlem i, tidskrifter du prenumererar på med mera. Eftersändning av den posten får du beställa hos Svensk adressändring mot en avgift.

Sidan är uppdaterad