Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla kan du ta del av kallelser samt läsa vilka sammanträdes­­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkänna­givanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. Här finns också förteckning över gällande föreskrifter.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Så här överklagar du ett beslut.

Kallelser med handlingar

Just nu finns det inget anslag att visa här under rubriken kallelser med handlingar

Justerade protokoll

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef
Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Förteckning över gällande föreskrifter

Föreskrift

Antagen

Giltig från

ABVA

2014‑02‑11

2014-03-17

Allmänna ordningsförekrifter

2021‑10‑26

2021-11-23

Avfallshantering

2007‑04‑27

2007-06-01

Avfallsplan

2016‑02‑16

2016-03-10

Avfallstaxa

2022-12-14

2023-01-01

Hälsa och miljö

2014‑09‑09

2014-10-09

Plantaxa

2022-02-15

2022-03-01

Torghandel

2018‑04‑24

2018-06-01

Taxa anmälningar enligt Attefall

2015‑06‑09

2015‑07-01

Taxa borttappade eller förstörda barnmedier

2021‑09‑21

2021-10-01

Taxa biblioteksavgifter

2020-06-09

2020-07-07

Taxa dödsboförvaltning

2015‑12‑15

2016-01-01

Taxa bygglov och strandskyddsdispens med mera

2019‑12‑10

2020-01-01

Taxa enligt miljöbalken

2019‑12‑10

2020-01-01

Taxa enligt strålskyddslagen

2019‑12‑10

2020-01-01

Taxa familjerådgivningen

2020‑04‑21

2020‑06-01

Taxa fordonsflytt, uppställning och skrotning av fordon

2018‑02‑20

2018-03-01

Taxa förskola och fritidshem

2022-02-15

2022-01-01

Taxa korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende

2019‑02‑12

2019-03-01

Taxa kulturskolan

2021‑02‑16

hösttermin 2021

Taxa markåterställningsarbeten

2019‑06‑11

2019‑07-01

Taxa prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

2019‑06‑11

Tobak 2019‑07‑01 Övrigt 2020‑01‑01

Taxa tillsyn av e-cigaretter

2018‑06‑12

2018‑07‑10

Taxa torghandel

2018‑04‑24

2018-06-01

Taxa vatten och avlopp

2022‑12‑14

2023-01-01

Taxa äldre- och funktionshinderomsorg

2023‑04‑11

2023-05-01

Senast uppdaterad