Anslagstavla samhällsbyggnadsförbundet

Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet. Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Vad ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet för? Anslagstavla för Samhällsbyggnadsnämnden hittar du här Anslag av Direktionens justerade protokoll 2021-12-17 Anslag, 17 december Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20211210 § 144-153Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 december 2021 till och med 7 januari 2022. 2021-12-16 Anslag, 16 december Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20211210 §141-143 budgetBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 december 2021 till och med 6 januari 2022 2021-12-03 Offentligt sammanträde i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Fredag den 10 december 09.00. Allmänheten är välkomna att ta del av sammanträdet digitalt när direktionen beslutar om budget för 2022. På grund av Covid-19 kommer sammanträdet hållas digitalt via Microsoft Teams. Anmäl dig via e-post till: marie.bergsten@sbbergslagen.se Här kan du ta del av kallelsen och budgeten. Kallelse Budget 2022 Överklaga beslut Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad