Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Anslagstavla samhällsbyggnadsförbundet

Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet. Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Vad ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet för? Anslagstavla för Samhällsbyggnadsnämnden hittar du här 2022-06-21 Anslag, 21 juni Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20220610 §64-83Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 juni 2022 till och med 12 juli 2022 2022-05-17 Kungörelse om flyttat och skrotat fordon Inom Samhällsbyggnad Bergslagens fyra medlemskommuner (Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora kommun) kan felaktigt uppställda fordon flyttas med stöd av lagen och förordningen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Följande fordon har bedömts som fordonsvrak och därmed flyttats omedelbart till skrot, fordonet tillfaller då Samhällsbyggnad Bergslagen omgående och fordonet har därefter skrotats. Överklaga beslut Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 8-12 och 13-16. Dag före helgdag 8-12. Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42 . servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad