Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ansök om plats, säg upp plats på förskola

Kommunen erbjuder ditt barn en plats vid en förskola så nära egna hemmet som möjligt. Men som vårnadshavare har du rätt att välja plats till ditt barn vid valfri förskola, under förutsättning att det finns plats.

Kommunen är skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet om vårdnadshavaren till barnet önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Kommunen får då ersättning från barnets hemkommun. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ska bli erbjudna att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. En sådan skyldighet är saknad i det offentliga skolväsendet.

Om barnet blir placerat vid en annan förskola, än den du som vårdnadshavare önskar, har du rätt att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd

Ansök plats på kommunal förskola senast fyra månader innan önskat startdatum. Ansökan gör du via vårt webbformulär.

Sök plats på förskolan

Väntetid och förtur

Plats är garanterad inom fyra månader efter anmälan om vårdnads­havarna inte angett annat datum. Kön beräknas i turordning utifrån födelsedatum. Syskon har förtur. Äldre barn går före ett yngre barn.

Vill du söka plats på fristående förskola måste du själv ta kontakt med den enhet du vill söka till eftersom varje enhet har sin egen kö.

Lämna in tider

Alla vårdnadshavare måste lämna in sina arbets- eller studietider innan barnet börjar. Schemat ska vara inlämnat före inskolningens slut. Via Infomentor lämnar du uppgifterna om barnets tider så noggrant som möjligt. Barnets vistelsetid blir fastställt utifrån föräldrarnas arbetstid och restid. Ändring av schema ska vara anmäld före den 15:e månaden innan.

Infomentor

Lämna in inkomstuppgifter

Avgiften är grundade på inkomster före skatt. Inkomstuppgifter lämnar du på blanketten "inkomstförfrågan". Ändring av inkomst ska du anmäla före den 15:e månaden innan.

Avgiften är beräknad av hushållets bruttoinkomst. I bruttoinkomsten ingår även biinkomster. Även make/maka/sambos inkomst ska ingå. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men skilt boende och barnet har ett växelvis boende, delar vårdnadshavarna på en plats i barnomsorgen. De får då en varsin räkning. Avgiften är baserad på respektive hushållsinkomst och utifrån var och ens tillsyn.

Inkomstförfrågan för förskola

Inskolning

Samarbetet mellan personal och vårdnadshavare etableras under inskolningsperioden och beräknas ta tio dagar. Inskolningen är avgiftsfri. En avgiftsfri inskolning gäller per barn. Om barnet byter förskola till annan förskola gäller inte någon ny avgiftsfri inskolning.

Säga upp plats

Du måste säga upp ditt barns plats inom förskoleverksamheten via vårt webbformulär minst en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningstiden är en månad.

Vid fortsatt behov av plats inom barnomsorgen kan du inte inte säga upp platsen under sommaren för normal ledighet (semester, ferieuppehåll med mera) eller vid byte av omsorgsform. Eftersom du betalar avgift för rätten till en bestämd plats i förskolan betalar du också under sommaren även om ditt barn är ledigt.

Säg upp plats på förskolan

Kontakt

Melinda Larsson, skoladministratör
Telefon: 0591-642 21
melinda.larsson@hellefors.se

Senast uppdaterad