jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Ansök om plats, säg upp plats på förskola

Kommunen erbjuder ditt barn en plats vid en förskola så nära egna hemmet som möjligt. Men som vårnadshavare har du rätt att välja plats till ditt barn vid valfri förskola, under förutsättning att det finns plats.

Kommunen är skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Kommunen får då ersättning från barnets hemkommun. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. En sådan skyldighet saknas i det offentliga skolväsendet.

Om barnet blir placerat vid en annan förskola, än den du som vårdnadshavare önskar, har du rätt att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd

Ansökan om plats på kommunal förskola görs via vårt webbformulär senast fyra månader före det datum plats önskas.

Sök plats på förskolan

Väntetid och förtur

Plats garanteras inom fyra månader efter anmälan om föräldrarna inte angett annat datum. Kön beräknas i turordning utifrån födelsedatum. Syskon har förtur. Äldre barn går före ett yngre barn.

Vill du söka plats på fristående förskola måste du själv ta kontakt med den enhet du vill söka till eftersom varje enhet har sin egen kö.

Lämna in tider

Alla vårdnadshavare måste lämna in sina arbets- eller studietider innan barnet börjar. Schemat ska lämnas in före inskolningens slut. Uppgifter om barnets tider lämnas så noggrant som möjligt via Infomentor. Barnets vistelsetid fastställs utifrån föräldrarnas arbetstid och restid. Ändring av schema ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Infomentor

Lämna in inkomstuppgifter

Avgiften grundas på inkomster före skatt. Inkomstuppgifter lämnas  på blanketten "inkomstförfrågan". Ändring av inkomst ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Avgiften beräknas av hushållets bruttoinkomst. I bruttoinkomsten ingår även biinkomster. Även make/maka/sambos inkomst ska ingå. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men skilt boende och barnet har ett växelvis boende, delar vårdnadshavarna på en plats i barnomsorgen. De får då en varsin räkning. Avgiften baseras på respektive hushållsinkomst och utifrån var och ens tillsyn.

Inkomstförfrågan för förskola

Inskolning

Samarbetet mellan personal och förälder ska grundläggas under inskolningsperioden som beräknas omfatta tio dagar och är avgiftsfri. En avgiftsfri inskolning gäller per barn. Om barnet byter förskola till annan förskola gäller inte någon ny avgiftsfri inskolning.

Säga upp plats

Senast en månad i förväg ska plats sägas upp inom förskoleverksamheten via vårt webbformulär. Uppsägningstiden är en månad.

Vid fortsatt behov av plats inom barnomsorgen kan du inte inte säga upp platsen under sommaren för normal ledighet (semester, ferieuppehåll m.m.) eller vid byte av omsorgsform. Eftersom du betalar avgift för rätten till en bestämd plats i förskolan betalar du också under sommaren även om ditt barn är ledigt.

Säg upp plats på förskolan

Kontakt

Melinda Larsson, skoladministratör
Telefon: 0591-642 21
E-post: melinda.larsson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad