Sök bland sidor, artiklar och dokument

Använd asterisk för att hitta andra ändelser av det eftersökta. Vill du t.ex. söka på både webbsida och webbplats så skriver du webb* 

Din sökning torghandel gav 13 träffar

 1. Torghandel Hällefors kommun erbjuder tillfälliga saluplatser på torget i Hällefors. En tillfällig saluplats får endast användas under torghandelsdag och väljs av försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Några fasta platser

  Senast ändrad: 2019-08-08 14.12 • Storlek: 844 bytes
  Hällefors kommun / Näringsliv / Tillstånd, regler och tillsyn / Torghandel
 2. Hällefors kommun 2005-12-30 Kommunförvaltningen, kanslienheten Taxa för torghandel och upplåtelse av offentlig plats i Hällefors kommun 1 Taxa för torghandel i Hällefors kommun, tisdagar och fredagar: Tillfällig saluplats 3,0 x 3,3 m 120:- inkl. el

  Senast ändrad: 2012-04-24 07.39 • Storlek: 10.4 kB
  Hällefors kommun / Taxa för torghandel.pdf
 3. & kanotcenter vid Heikevägen 2. Karta över ställplatser Tillfälligt parkeringstillstånd vid torghandel Endast parkeringsplatser som är närmast byggnaden Godtemplargården gäller. Parkeringstillstånd krävs och fås i samband med betalning. Läs mer om torghandel här

  Senast ändrad: 2020-07-01 07.44 • Storlek: 1005 bytes
  Hällefors kommun / Trafik Resor / Trafik och gator / Parkering
 4. Jag tror på torghandel och även ett litet centrum där man fokuserar på att koncentrera handeln till en liten yta. En god gemenskap mellan butiker/affärer/övrig handel för att bjuda in till olika evenemang (kvällsöppet med bra priser osv). Uppmuntra

  Senast ändrad: 2015-07-02 09.05 • Storlek: 133.6 kB
  Hällefors kommun / 2015 Rapport 2.pdf
 5. enligt bilaga) enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. Allmänna försäljningsplatser är Hällefors torg och Grythyttans

  Senast ändrad: 2015-03-04 15.16 • Storlek: 264.5 kB
  Hällefors kommun / Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf
 6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(29) Datum 2018-02-06 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 15 Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS 18/00033 Beslutsunderlag Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun Ärendet I samband med att kommunförvaltningen

  Senast ändrad: 2018-02-12 10.42 • Storlek: 156.6 kB
  Hällefors kommun / Protokoll AU 2018-02-06.pdf
 7. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(70) Datum 2018-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Torbjörn Ström, revisor Sture

  Senast ändrad: 2018-05-07 15.38 • Storlek: 329 kB
  Hällefors kommun / Protokoll KF 2018-04-24.pdf
 8. arbeten Trafik Resor Aktuella trafikstörningar Buss, tåg och flyg Färdtjänst Renhållning och snöröjning Torg och allmänna platser Lekplatser Offentliga toaletter Skulpturparker Torghandel Trafik och gator Belysning och broar Flyttning och uppställning

  Senast ändrad: 2019-11-19 11.02 • Storlek: 14.1 kB
  Hällefors kommun / Webbkarta
 9. 2018-03-06 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 51 Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS 18/00033 Beslutsunderlag Bilaga 1 till Riktlinjer för torghandel i Hällefors kommun Ärendet I samband med att kommunförvaltningen reviderat riktlinjerna

  Senast ändrad: 2018-03-08 07.29 • Storlek: 1.9 MB
  Hällefors kommun / Protokoll KS 2018-02-27 övriga §§.pdf
 10. KS 17/00272 8 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2018, dnr KS 17/00284 9 Försäljning av industrimark Grythyttan, dnr KS 18/00038 10 Taxa för torghandel i Hällefors kommun, dnr KS 18/00033 11 Tillämpningsanvisningar för OPF

  Senast ändrad: 2019-09-24 15.47 • Storlek: 7.6 MB
  Hällefors kommun / KS 2018-02-27.pdf