Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hälleforsin kunta aikaistaa investointeja elinkeinoelämän tukemiseksi

Hälleforsin kunnanhallitus päätti keskiviikkona 20. toukokuuta pitämässään kokouksessa aikaistaa tiettyjä investointeja elinkeinoelämän tukemiseksi covid-19-pandemian aikana.

Covid-19 aiheuttaa yrityksille monitahoisia ongelmia, kuten tulonmenetyksiä sekä maksuvalmiuteen ja rahoitukseen liittyviä vaikeuksia.

Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi hallinto on saanut poliittisen toimeksiannon ja keskustelee useista tavoista lisätä elinkeinoelämän likviditeettiä. Yksi tapa on eri vaiheissa olevien suunniteltujen toimenpiteiden aikaistaminen.

Kunnallishallinto on laatinut luettelon toimenpiteistä, joita voidaan elinkeinoelämässä vallitsevan tilanteen vuoksi aikaistaa. Luettelossa on eri vaiheissa olevia suunniteltuja toimia, ja yksityiskohtaisempi kuvaus priorisoinneista esitetään raportissa.

Näin yritykset saavat paremmat mahdollisuudet selviytyä kriisistä, ja lisäksi tällä toivotaan olevan heijastusvaikutuksia myös muuhun talouselämään.

Ehdotettuja toimia:

 • Puretun kioskin parkkialue Trollsländanin-pikaruokapaikan yhteydessä
 • Hurtigtorpetin parkkialue
 • Hurtigtorpetin saniteettitilat
 • Hurtigtorpetin ilmastointijärjestelmä
  Gamla Norrgårdenin kierrätysasema
 • Katollinen pyöräteline Formens husin vieressä
 • Klockarhagsskolanin E-talon katto
 • Kunnan varastoa koskevat toimenpiteet
 • Kvastbon tallin purkaminen
 • Carl-Janin kuvapatsaan valmistelu
  Lindholmstorpetin matkaparkki
 • Lindholmstorpetin tallin katto
 • Astianpesutila Sörgårdenin turva-asuntojen keittokomeroon
 • Krokbornsparkenin asfaltti
 • Furåsskolanin aita
 • Björskogsnäsin luonnonsuojelualue

Päätöksen mukaan hallinto voi asettaa ehdotetut toimenpiteet tärkeysjärjestykseen ja toteuttaa toimenpiteitä enintään 2 miljoonan kruunun arvosta.

Rahoitus toteutetaan ensisijaisesti kunnanhallituksen laatiman lisätalousarvion avulla, joka perustuu kunnalle nykytilanteessa myönnettäviin lisätukiin.

Siihen asti, kunnes kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen lisäbudjetoinnista, toimenpiteet voidaan rahoittaa kunnanhallituksen strategisista varoista, jotka on osoitettu kohdennettuihin yritystukitoimiin. Kokonaismäärä ei saa kuitenkaan ylittää päätöksellä vahvistettua enimmäismäärää.

Sidan är uppdaterad