Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Päivitetty: Peruskoulun covid-19-tautia koskevat ohjeet

Hälleforsin kunnan koulut ovat aiemmin tiedottaneet huoltajille covid-19-tautia koskevista suosituksista, jotka Kansanterveysvirasto, alueen tartuntasuojayksikkö ja Kouluvirasto antoivat 2. ja 4. marraskuuta 2020. Nämä tiedot ovat yhä voimassa, lukuun ottamatta Kansanterveysviraston nyt tekemää muutosta. Se koskee oppilaita, joiden perheessä esiintyy covid-19-tartuntoja.

Kansanterveysvirasto on muuttanut suosituksia siten, että covid-19-tartunnan saaneiden huoltajien lasten tulee pysyä kotona. Koulu haluaa siksi tiedottaa huoltajille seuraavaa:

Myös nuorempia lapsia ja oppilaita, jotka asuvat covid-19-tartunnan saaneen henkilön kanssa, suositellaan pysymään kotona aivan samoin kuin vanhempiakin oppilaita. Kansanterveysvirasto muuttaa nyt suosituksia, jotta koulun ja esikoulun henkilökunta voisi keskittyä pedagogiseen työhön.

Peruskoulu ja muut pakolliset koulumuodot sekä esikoulu ovat tärkeitä lasten ja nuorten kehitykselle ja oppimiselle. Sekä koululla että esikoululla on yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä. Pandemian aikana koulun lähtökohtana on se, että toiminnot pidetään avoimina ja että opetusta annetaan koulutiloissa.

Covid-19-pandemia on aiheuttanut suuria paineita koulutoiminnalle, ja koulut ovat tehneet paljon työtä mukauttaakseen toimintaa tartuntariskin vähentämiseksi.
Kansanterveysvirasto muuttaa nyt suositustaan päivittämällä kotikontakteista ja tartuntojen jäljittämisestä annettua ohjeistusta: myös esikoulua ja peruskoulua käyvien oireettomien lasten tulee jäädä kotiin, jos jossakin perheenjäsenistä on todettu covid-19. Suositus on jo aiemmin koskenut vanhempia oppilaita, esimerkiksi lukiolaisia.

Kansanterveysvirasto ei katso, että tällä toimenpiteellä olisi ratkaisevaa vaikutusta tartuntojen leviämiseen kouluissa tai koko yhteiskunnassa.

– Muutoksen tavoitteena on luoda työrauha ja mahdollistaa keskittyminen koulun pedagogiseen työhön.

Kansanterveysvirasto haluaa korostaa sitä, että viraston aiempi arvio pitää edelleen paikkansa: covid-19:n tarttuvuus lapsiin on vähäistä, oireet ovat yleensä lapsilla lieviä ja lapset eivät lisää tartuntojen leviämistä. Esiasteen ja peruskoulun henkilökunnan riski saada covid-19-tartunta ei ole myöskään suurempi kuin muilla ammattiryhmillä.

Jos joku lapsen perheenjäsenistä on saanut covid-19-tartunnan, myös oireettoman lapsen on pysyttävä kotona – Kansanterveysvirasto (folkhalsomyndigheten.se) Ruotsalainen teksti

Koulut noudattavat jatkuvasti viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia sekä päivittävät jatkuvasti toimenpiteitään ja tiedotustaan. Edellä mainittua sovelletaan toistaiseksi.

Koulun johto
Hälleforsin kunnan peruskoulut

Sidan är uppdaterad