Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Etablering av skolmoduler vid Klockarhagsskolan

Ritning modulbygge

Arbetet med att etablera skolmoduler på tomten Klockarhagen 12:2 kommer att påbörjas under vecka 20 och pågå till och med vecka 39.

Arbetsområdet är Klockarhagen 12:2, korsningen Hemgårdsvägen-Finnbergsvägen. Under arbetsperioden kommer det medföra tung trafik till och från arbetsområdet under dagtid. Arbetsområdet kommer att vara avstängt under arbetstiden.