Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Förskolans föräldraenkät 2017

vuxen+barn

Varje år får kommunens vårdnadshavare svara på en enkät om förskolan. Synpunkterna är viktiga för att varje förskola ska kunna utveckla sin verksamhet. Totalt har 76 personer svarat på enkäten.

Enkätsvar 2017PDF