Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hälleforselever toppar lista

Pihlskolan

I SKL:s årliga rapport över resultaten i gymnasieskolan (Öppna jämförelser – gymnasieskolan 2017) hamnar än en gång elever från Hällefors högt uppe i listorna.

I en kategori - gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%), modellberäknat värde – hamnar våra elever på en
klar förstaplats i riket.

Förstaplatsen indikerar inte bara att gymnasieverksamheten i kommunen fungerar, utan också att grundskolan förbereder
våra ungdomar mycket väl för deras framtid.

Även i flera mätpunkter kring ungdomars sysselsättning efter sina gymnasiestudier är trenden positiv, vilket antyder samma sak.

Vi kan vara stolta över vår utbildningsverksamhet.

Öppna jämförelser