Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors kommun är nominerad till visa vägen-priset

Visa vägen-priset har sedan 2008 delats ut av Samhall AB till den arbetsgivare och den eldsjäl som under året har gjort mest för att visa vägen mot en mer hållbar arbetsmarknad, där fler personer med funktionsnedsättning har ett arbete.

Hällefors kommun är en av två arbetsgivare i länet som har nominerats till att få Visa vägen-priset som bästa arbetsgivare.

Totalt nominerades hela 272 arbetsgivare och eldsjälar. Nomineringarna granskades av Visa vägen-juryn som sedan valde ut tre eldsjälar och tre arbetsgivare. Hällefors kommun är en av tre arbetsgivare som valdes ut och gått till final. Vinnaren i varje kategori utses den 20 november på Visa vägen-galan.

– Årets nominerade har verkligen visat att enskilda personer och
arbetsgivare kan göra skillnad. Genom att se möjligheter och kompetenser istället för svårigheter och hinder visar de vägen mot en arbetsmarknad där fler får plats och färre lämnas utanför, säger Jan Scherman, ordförande i Visa vägen-juryn, i ett pressmeddelande.

Motivering till nomineringen är:

Omsorgen inom Hällefors kommun har flera samarbetsavtal med Samhall, vilket har bidragit till att Samhall kan utveckla medarbetaren i Hällefors kommun. Samhall har idag cirka 15 anställda i uppdrag inom omsorgstjänster i en av Sveriges minsta kommuner. Samhall bidrar också genom sitt arbete till att göra
kommunen bättre på vård och omsorg för de äldre.

Samarbetet började för ca 3 år sedan med plock och inköp av dagligvaror till äldre med bistånd. Sedan fortsatte samarbetet med hemstäd och i år har det även utvecklas till tvätt åt omsorgstagare som bor i ordinärt boende. En nöjd kund.

Samhall

För omsorgen har samverkansavtalen inneburit att vård- och omsorgspersonalen kan focusera på vårdarbetet, insatser av servicekaraktär kan utföras av andra. Detta har medfört en bättre service till omsorgstagarna samt att personalen inom vård och omsorg får göra det de är bäst på, vilket är att bedriva vård och
omsorg.

För mer information kontakta

Ingrid Holmgren, socialchef
ingrid.holmgren@hellefors.se
Telefon: 0591-642 37