Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kommunens företagsklimat stiger i betyg

företagsklimat 2017

Karl Lindqvist VD Grythyttans stålmöbler, Gabriela Kloth näringslivsstrateg, Annalena Jernberg KS ordf., Christina Johansson, KS vice ordf och Tommy Henningsson tf kommunchef (klicka på bilden för större bild)

Hällefors kommun får bästa placering någonsin när Svenskt Näringsliv idag publicerar årets ranking av företagsklimatet.

Företagsklimatklivet tog oss upp 78 steg till plats 209 Det placerar Hällefors på en historisk ” all time high” plats.

Kommunens och företagens gemensamma arbete med att förbättra bilden av Hällefors tog fart genom bildandet av ett
Näringslivsråd hösten 2015. Under förra våren beslutade Kommunstyrelsen att anta Hällefors kommuns Näringslivspolicy som är ledstjärna i arbetet med att förbättra och förenkla förutsättningarna för att bedriva verksamhet i kommunen.
Målstyrning och fokus på rätt saker.

Hällefors är den kommun i Sverige där företagens betyg på företagsklimatet har ökat mest i Sverige sedan förra årets mätning.

Dialogen mellan företag och kommunledningen har markant förbättrats sedan förra året.

- Vi pratar med varandra och planerar gemensamma aktiviteter, företagare, tjänstemän och politiker. Vi har fått en bättre förståelse för våra respektive uppdrag och vi driver tillväxtfrågor
som attraktivitet, bättre kommunikationer, samverkan skola näringsliv och kompetensförsörjning tillsammans säger kommunstyrelsens ordförande Annalena Jernberg. Vi har otroliga företag som satsar stort på sin verksamhet i Hällefors kommun. Företagen lämnar ett fantastiskt avtryck till vård skola och
omsorg, därför är arbetet med företagsklimatet så viktigt.

- Vi har fått ett oväntat snabbt resultat av vårt gemensamma arbete och det ligger mycket tufft jobb bakom det
första stora företagsklimatklivet uppåt på rankinglistan. Företagens stora engagemang och egna initiativ är en stark framgångsfaktor till den snabba förflyttningen i rätt riktning. Dessutom har vi en mycket bra samverkan inom Business Region Örebro där 11 kommuner samverkar gränslöst. Vi arbetar tillsammans med näringslivsfrågor och tillväxt och det är en enorm tillgång för en liten kommun som Hällefors säger näringslivsstrateg Gabriela Kloth.

”Stort tack till alla företagare som gjort detta möjligt, nu fortsätter vi vår resa”!

www.foretagsklimat.se

Rapport företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

För mer information vänligen kontakta:

Gabriela Kloth, näringslivsstrateg 072-202 80 81

Annalena Jernberg, kommunstyrelsens ordförande 070-326 41 51

Tommy Henningsson, tf kommunchef 073-679 98 56