Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Nu kan du nominera kandidater till årets stipendier

Kommunstyrelsen utser årligen ut person och/eller förening till idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att föreningen är verksam i kommunen.

Sista dag för nominering är söndag 4 mars.

Nominera kandidat i detta formulär