Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Eldningsförbud i hela Örebro län, röklukt anmäls till 113 13

Brand skog

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Det råder därför eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Förbudet trädde i kraft 3 juli klockan 8 och gäller tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun. 

Upplysningar om när förbudet hävs lämnas på SOS Alarms telefonsvarare 019-18 99 05, av Länsstyrelsen i Örebro län eller den lokala räddningstjänsten.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp. Röklukt ska anmälas till telefonnummer 113 13, inte 112.