Registrera en upplevd otrygg plats via appen felanmälan

Samhällsbyggnad Bergslagen

Appen möjliggör för kommunerna i norra länsdelens invånare att dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt via en app, registrera om man upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det till exempel beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

Hur du registrerar otrygg plats