Resultat från medborgar­undersökningen 2019

Foton: Hällefors och Grythyttans centrum, Hjulsjö MTB

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgar­undersökning fick medborgarna tycka till om vår kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB gör på uppdrag av kommunen, där det tittas på kommunens attityder i olika frågor.

Medborgarundersökningen 2019

Undersökningen genomfördes 23 augusti–4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades. Av dessa personer besvarade 41 procent enkäten.