Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Årsbudget

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och varje nämnd/styrelse får under våren en ekonomisk ram inom vilken verksamhetens kostnader ska inrymmas.

Ett förslag till budget, strategisk plan, för nästkommande år överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande under juni månad, med undantag för valår då fastställandet sker under november månad. När årsbudgeten behandlas fastställs även en flerårsbudget för de fyra kommande åren.

I budgeten här nedan kan du läsa mer om hur kommunens ekonomi och verksamhet kommer att utvecklas under kommande femårsperiod.

Kommunens budget kan hämtas som pdf-fil. För det krävs programmet Acrobat Reader som kan laddas hem från Adobes webbplats utan kostnad.

För mer information om kommunens budget, kontakta kommunförvaltningens ekonomienhet.

Dokument

Kontakt

Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
jessica.jansson@hellefors.se

Senast uppdaterad